HURTOWA
SPRZEDAŻ PALIW

Sprzedaż hurtowa

Współpracujemy zarówno z wielkimi firmami transportowymi, gospodarstwami rolnymi, jak i mniejszymi przedsiębiorstwami.

Posiadamy nowoczesną flotę transportową do przewozu paliw. Standardem naszym jest zapewnienie Klientom dostaw paliw cysternami dostosowanymi do ich zróżnicowanych wymagań, wyposażonymi w legalizowane przepływomierze umożliwiające wydawanie paliwa w kompensacji objętości 15°C. Flota transportowa jest stale pod nadzorem monitoringu GPS. Każdy pojazd wyposażony jest w laptop z drukarką, dzięki czemu faktury wystawiane są bezpośrednio przy dostawie towaru. Wdrożone rygorystyczne procedury rozliczeń dostaw gwarantują najwyższe standardy obsługi. Innowacyjny system planowania dostaw paliwa zapewnia naszym Klientom maksymalne skrócenie odstępu czasu pomiędzy złożeniem zamówienia, a dostawą.

 • Punktualne dostawy
 • Korzystne warunki finansowe
 • Profesjonalna obsługa
 • wykwalifikowany zespół oraz jego zaangażowanie - gwarancją należytej i profesjonalnej obsługi

Regionalni Menagerowie Sprzedaży

Wielkopolskie (S), Lubuskie (S), Zachodnio-Pomorskie

Radosław Lewandowski

(+48) 506 185 355
radoslaw.lewandowski@gmpower.pl
Opolskie, Dolnośląskie, Śląskie, Lubuskie

Radosław Szymczak

(+48) 661 564 766
radoslaw.szymczak@gmpower.pl
Wielkopolskie (N), Lubuskie (N)

Karol Maligłówka

(+48) 601 578 390
karol.maliglowka@gmpower.pl

Sprzedaż hurtowa
z odbiorem własnym

Umożliwiamy zakup paliwa i odbiór własnym transportem z poniższych baz:

 • BAZA EKO-TANK Bąkowo
 • BAZA Lotos Gdańsk
 • BAZA Lotos Rypin
 • BAZA Lotos Łęgajny
 • BAZA Lotos Poznań
 • BAZA Lotos Łęgajny
 • BAZA OLPP Dębogórze
 • BAZA OLPP Nowa Wieś Wielka
 • BAZA OLPP Rejowiec
 • BAZA OLPP Ostrów Wielkopolski
 • BAZA Orlen Płock
 • BAZA Orlen Gutkowo

Dokumenty niezbędne do odbioru paliwa:

 • kopia dokumentu tożsamości kierowcy
 • kopia dowodu rejestracyjnego cysterny
 • kopia dowodu rejestracyjnego przyczepy
 • świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
 • protokół z badania urządzenia transportowego do przewozów towarów niebezpiecznych

Pliki do pobrania