KONTAKT 
Z NASZYM ZESPOŁEM

Regionalni Menagerowie Sprzedaży

Wielkopolskie (S), Lubuskie (S), Zachodnio-Pomorskie

Radosław Lewandowski

(+48) 506 185 355
radoslaw.lewandowski@gmpower.pl
Opolskie, Dolnośląskie, Śląskie, Lubuskie

Radosław Szymczak

(+48) 661 564 766
radoslaw.szymczak@gmpower.pl
Wielkopolskie (N), Lubuskie (N)

Karol Maligłówka

(+48) 601 578 390
karol.maliglowka@gmpower.pl

Office

Marlena Sprada

Prezes zarządu

Dawid Torłop

Kierownik Transportu

Adres Siedziby

GM POWER SP. z o.o.
ul. Dworcowa 8D, 86-150 OSIE, Poland
email: office@gmpower.pl

masz więcej

zaPytań?