Zmiana ustawy o podatku akcyzowym

Informacja dla kontrahentów GMPOWER Sp. z o.o. na temat skutków wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne

Szanowni Państwo,
Z dniem 19 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (D.U. z 2018 r., poz. 1697) nowelizująca przepisy dotyczące podatku akcyzowego, które znacząco zmieniają dotychczasowy model obrotu wyrobami akcyzowymi zwolnionymi z akcyzy ze względu na przeznaczenie lub opodatkowanymi zerową stawką.
W związku z tą nowelizacją, zmianie ulegnie system dystrybucji oraz potwierdzania odbioru gazu płynnego (mix i propan), zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie.
Nowe przepisy nakładają na podmioty prowadzące działalność gospodarczą szereg obowiązków, w tym w szczególności konieczność rejestracji dla celów podatku akcyzowego przez wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
System zacznie funkcjonować od dnia 1 stycznia 2019 roku.
Od tego momentu dostawy gazu płynnego, zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie, będą odbywać się jedynie na podstawie systemu EMCS, do którego będzie zgłaszana każda dostawa, przed wysyłką i w tym systemie będzie konieczne jej potwierdzenie. Aby tego dokonać należy wcześniej założyć konto na stronie https://puesc.gov.pl/ w wersji rozszerzonej.
Aby możliwe było realizowanie dostaw konieczne jest:
1. Dokonanie przez Państwa (nieodpłatnego) aktualizacyjnego zgłoszenia AKC-R, w którym wpisany musi być kod CN zwolnionego produktu, z jakiego Państwo korzystają. Wzór AKC-R do wypełnienia znajduje się w załączniku.
2. Zweryfikowanie przez Państwa w lokalnym Urzędzie Skarbowym (dawnym Urzędzie Celnym), czy jesteście Państwo wpisani do systemu EMCS, jako odbiorca gazu płynnego zwolnionego z akcyzy, ze względu na przeznaczenie.
3. Zweryfikowanie przez Państwa w lokalnym Urzędzie Skarbowym, czy posiadają Państwo właściwy podpis elektroniczny do potwierdzania odbiorów gazu płynnego, w systemie EMCS.
Zgodnie z brzmieniem nowej ustawy akcyzowej, po otrzymaniu dostawy gazu płynnego jesteście Państwo zobowiązani w ciągu 5 dni do potwierdzenia odbioru dostawy gazu płynnego w systemie EMCS.
W przypadku niewykonania powyższych czynności i nieprawidłowego zapisu lub braku Państwa firmy w systemie EMCS, dostawy będą przez system odrzucone i nie będą realizowane.
Prosimy, na wszelki wypadek zadbać o to, aby na koniec grudnia 2018 napełnić zbiorniki gazem, unikając konieczności pilnych dostaw w pierwszej połowie stycznia 2019 roku.
W przypadku niespełnienia tego obowiązku ustawodawca przewiduje karę w wysokości 5000 zł, gdy podmiot odbierający będący użytkownikiem Systemu, nie prześle do Systemu w terminie projektu
raportu odbioru (albo nie przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokumentu zastępującego raport odbioru). Rozwiązanie to jest uzasadnione tym, że zgodnie z przepisami do czasu wygenerowania przez podmiot odbierający raportu odbioru na podmiocie wysyłającym ciąży obowiązek podatkowy. Podmiot wysyłający, który musi spełnić określone warunki, aby skorzystać ze zwolnienia od akcyzy lub zerowej stawki akcyzy, nie ma możliwości wyegzekwowania od podmiotu odbierającego obowiązku sporządzenia raportu odbioru. Karę pieniężną będzie nakładał właściwy naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji, a podmiot ukarany będzie musiał w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się ostateczna, uiścić wymierzoną karę na rachunek bankowy wyznaczonego urzędu skarbowego.
W przypadku pojawienia się nowych informacji co do szczegółowych zasad działania systemu będziemy Państwu na bieżąco przekazywać niezbędne informacje.

WZÓR AKC-R

Podziel się tą informacją z innymi

Share on facebook
Share on print
Share on email
Kategorie